หลังคาบ้านพักตากอากาศ

งานผนังอาคารสำนักงาน
Product | SINGLE PANEL 
Profile | STANDINGSEAM 
Color | NIGHT FALL
Project Site | KOH SAMUI
————————————————-
POSCO STEEL ( UNION STEEL)
🎨NIGHT FALL

หลังคาบ้านพักตากอากาศ