แผ่นหลังคาฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Roof & Panel

แผ่นหลังคาฉนวนสำเร็จรูป ( ROOF PANEL ) เป็นนวัตกรรมที่นำเอาแผ่นอลูซิงค์ลอนหลังคามาประกบกับฉนวน EPS Foam และแผ่นอลูซิงค์ใต้ท้องที่สามารถเลือกสีได้ทั้งแผ่นลอนหลังคาและแผ่นใต้ท้องตามดีไซน์ ข้อดีของแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich panel)แผ่นฉนวนสำเร็จรูปของเราสามารถกันความร้อนรักษาความเย็นได้เป็นอย่างดี ทำให้สภาวะอุณหภูมิเหมาะสมกับการทำงาน และพักอาศัยประหยัดพลังงาน เนื่องจากแผ่นฉนวนสำเร็จรูปจะช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอก และรักษาความเย็นภายใน ทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานป้องกันเสียงจากภายนอก แผ่นฉนวนสำเร็จรูปมีคุณสมบัติ ในการป้องกันการผ่านของเสียง จึงทำให้ป้องกันการรบกวนของเสียงจากภายนอกได้มีอายุการใช้งานยาวนาน