Sky Product Showroom

Cladding / Facade

Sky Product Showroom

โครงสร้างสำเร็จรูปรองรับการดีไซน์ตามแบบลูกค้าที่เป็นที่นิยมในตลาดเมืองไทยขณะนี้ นอกจากจะสามารถดีไซน์ตามแบบที่ต้องการแล้ว ยังประหยัดทั้งเวลาในการก่อสร้างอีกด้วย

 • Date:

  March 5, 2020

 • Client:

  Sky Product Showroom

 • Tags

  cladding, facade, ตกแต่ง

 • Material :

  Wood V Line T Dark

 • Location :

  ปทุมธานี

 • Status:

  Completed

 • Profile :

  Prefab steel + Hidden Bolt