Phu Montra

C178D291-CEE4-4522-BC1C-3FDE5E67B7B4

Phu Montra

Interlock เป็นที่นิยมในการใช้งานมากที่สุด สำหรับงานโลหะ ติดตั้งแผ่นได้ทั้งตามแนวนอน แนวตั้ง และแนวเฉียง สามารถผลิตได้หลายความกว้างมากที่สุดถึง 52 ซม. เว้นช่องว่างระหว่างรอยต่อแผ่นได้หลายระยะ