Marvel Experience Studio

Marvel-Experience-Studio_๒๐๐๕๒๕_0003

Marvel Experience Studio

Standing Seam

งานหลังคาและงานผนังแบบ Standing Seam นั้นได้รับความนิยมและมีการทำมาใช้งานอย่างเเพร่หลายในต่างประเทศ ซึ่งมีความสวยงามในการต่อเเผ่นและเก็บงานใช้ได้ทั้งในงานหลังคา ผนังและงาน Facade