โรงพยาบาลภาคสนาม

10

โรงพยาบาลภาคสนาม

การจัดตั้งสถานที่รักษาพยาบาลและการเตรียมระบบบริการในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากในขณะนี้เป็นสิ่งสำคัญ

A Plus B Steel x 17 Trailer
เทเลอร์ ตู้พ่วงอเนกประสงค์
ขนาด 4*1.8*2 เมตร
 ดิสเบรค 4 ล้อ
– หัวลากเยอรมัน
– Alko พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน