โรงจอดเรือ

Steel Builder Steel Builder Steel Builder Steel Builder Steel Builder Steel Builder Steel Builder
Facade Sandwich panel

โรงจอดเรือ

Pre Engineered Steel Building

โครงสร้างสำเร็จรูปเป็นระบบ การก่อสร้างอาคารโดยใช้โครงสร้างเหล็กแบบน๊อคดาวน์ ที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนจากโรงงานนับเป็นโครงสร้างที่ประหยัดที่สุดของการใช้เหล็กมาขึ้นรูปโดยที่โครงสร้างทุกส่วนจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการรับแรงของอาคารจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกร และโครงสร้างทุกส่วนจะถูกจัดเตรียมขึ้นพร้อมทำสีให้แล้วเสร็จจากโรงงานก่อนขนส่งไปติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบ Bolt Connection

 • Date:

  August 25, 2021

 • Tags

  หลังคามีฉนวน, เมทัลชีท, โครงเหล็ก

 • Location:

  นครปฐม

 • Status:

  completed

 • Profile:

  Steel Builder, หลังคาเมทัลชีท 760 และ Louver