The Bound House

cover1

The Bound House

แผ่นหลังคาฉนวนสำเร็จรูป ( ROOF PANEL ) เป็นนวัตกรรมที่นำเอาแผ่นอลูซิงค์ลอนหลังคามาประกบกับฉนวน EPS Foam และแผ่นอลูซิงค์ใต้ท้องที่สามารถเลือกสีได้ทั้งแผ่นลอนหลังคาและแผ่นใต้ท้องตามดีไซน์