In stock

เหล็กกล่อง

เป็นเหล็กรูปพรรณ ที่ผ่านกรรมวิธีการรีดร้อน ทำเป็นรูปต่างต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต่างกัน การใช้งานหลัก ๆ คือ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัด รับแรงต้านทานตอนใช้งาน ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร คานเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก

ขอใบเสนอราคา
Share this product:

เหล็กที่ชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (hot dip galvanizing)ปิดทับผิวเหล็กไว้ ทำให้เหล็กไม่ขึ้นสนิม เป็นการปกป้องทั่วผิวชิ้นงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการทาสีกันสนิมทำได้ยาก โดยเฉพาะซอกมุมที่เข้าถึงยาก ไม่ต้องเสียเวลาในการทาสีกันสนิม สวยงาม ทนทานกว่าเดิม อายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี ในสภาพแวดล้อมทั่วไป ซึ่งการทาสีกันสนิมทั่วไปมีอายุการใช้งานที่สั้น ต้องทาซ้ำบ่อยๆ

เป็นเหล็กรูปพรรณ ที่ผ่านกรรมวิธีการรีดร้อน ทำเป็นรูปต่างต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต่างกัน การใช้งานหลัก ๆ คือ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัด รับแรงต้านทานตอนใช้งาน ใช้เป็นโครงสร้างอาคาร คานเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก