In stock

บ้านสำเร็จรูป

โครงสร้างสำเร็จรูปเป็นระบบ การก่อสร้างอาคารโดยใช้โครงสร้างเหล็กแบบน๊อคดาวน์ ที่ขึ้นรูปชิ้นส่วนจากโรงงานนับเป็นโครงสร้างที่ประหยัดที่สุดของการใช้เหล็กมาขึ้นรูปโดยที่โครงสร้างทุกส่วนจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการรับแรงของอาคารจริงอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกร และโครงสร้างทุกส่วนจะถูกจัดเตรียมขึ้นพร้อมทำสีให้แล้วเสร็จจากโรงงานก่อนขนส่งไปติดตั้งที่หน้างานด้วยระบบ Bolt Connection

ขอใบเสนอราคา
Share this product:

รสร้างแต่ละชิ้นส่วนสำเร็จมาแล้วจากโรงงานผลิต ซึ่งชิ้นส่วนของบ้านประเภทนี้จะได้รับการออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ง่าย สามารถยกย้ายเคลื่อนที่เอาไปติดตั้งยังที่ไหนๆ ก็ได้ตามที่ต้องการ มีครบทุกส่วนของตัวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง ผนัง พื้น หลังคา รวมไปถึงห้องต่างๆ ตลอดจนหน้าต่างประตู และสุขภัณฑ์มีพร้อมสรรพ เรียกว่าพอเลือกแบบบ้านที่พอใจได้แล้วตัดสินใจสั่ง ก็สามารถยกส่วนประกอบไปติดตั้งแล้วทำการประกอบชิ้นส่วนเป็นตัวบ้านได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาหล่อคาน ทำพื้น ก่อฉาบรอแห้ง ทำหลังคา ใส่ฝ้าเพดาน ทาสี ตกแต่ง